KAZIVAČI

PRIŽANJSKE STAZE

 

BOROVAC, MILE – KATIN iz Borovaca
Doznao: Dušikrava (Mijatovići/Rupčići, Kantari/Bevandići, Žunići/Rupčići), Konjsko, Bliznice, Pivačica (Štokić), Osoka (Štokić), Veliki i Mali Ileksinovac, Orbazovac (Tićaćki, Rupčić, Smokrović, Borovački), Kantarske dulibice, Seljanski golić, Padeški golić, Borovačka glavica, Kamenica (kuk), Trnova ili Borovačka lokva, Miletuša (ograda), Kotlenica, Klanac, Banovača (stanovi), Samograd (Mijatović),

BOROVAC, MILE (Nikole Slipoga) iz Borovaca
Doznao: Cicvarinovac, Batićevac, Ljuljevačka draga, Repušovac, Popriki golić,

DUNDOVIĆ, MAŠA rođ. Borovac iz Borovaca
Doznao: Rupčić guvno, Rupčići (Rupčić Pod, pogrdno Smrdeži), Plančica, Vrh Jasenja, Jasenje, Prosičena greda, Baračine, Vranićevo guvno, niz Klance (staza iznad Dušikrave), Matrakovo guvno, Živulja, Žuta dubravica, Rokinovo guvno, Badnjina, Baričevska draga, Stranjik, Pleće, Križić, Turkesići (Donji Baričevići), Bevandić Draga, Kantunište (Smokrović), Tićeva draga, Zdilina, Mijatović rupina, Čanjak (dolac), Ježevci (dočići), Uz Klance (staza uz Babinu dragu), Mali i Veliki klanac, Baričevkuša, Perdara, Pločinac, Vranjački most, Krč (Tićki), Privija,

SMOKROVIĆ, DANE iz Dušikrave. Njegova je ona priča o 12-oro djece na podu.

SMOKROVIĆ, MILE iz Dušikrave.
Doznao: Samogred (Mijatović), Mijatovići, Kantari,

DEŠIĆ, IVAN iz Dušikrave. Negova je ona priča o “poljaku” u Ljuljevcu.
Doznao: Lužina, Prosičena greda, Jasenski kuk, Jasenje, Vodena draga, Krč, Pećina iznad Krča, Mala i Velika privija, Stinovac, Ljuljevac,

DEŠIĆ, JOSIP – JOSO iz Dušikrave. On je bio jedan od onih koji su krajem 2. svjetskog rata boravili tri dana u pećini iznad Krča.
Doznao: Krč, Pećina iznad Krča, Mala i Velika privija, Stinovac, Samograd, Vrata (Bevandići, Marinci), Kalićarski dolac, Jurčić dolac,

LUCIĆ, MILAN iz Dušikrave.
Doznao: Krč, Privija, Stinovac,

JOVANOVIĆ, PAVE od Jovanovića (Podić)
Doznao: Babin most, Babina draga, Pločinac, Gaj (Jovanović), Vranjačka draga, Krč,

STARČEVIĆ, SLAVKO – SLAVE i IVAN sa Starčević Poda
Doznao: Starčević Pod (Grgići, O(r)šulići, Petrovići), Svatska draga, Vučkova glavica (Vučkuša), Dujkova glavica, Visokača (glavica), Kitica (glavica), Čičkova glavica, Maramska glavica, Deina glavica, Grabarje, Sinogonska glavica, Sinogon, Jurkovac, Burnjak, Razvala, Starčević dolac, Ošulić dolac, Vrh Jezerine, Crna ruja,

STARČEVIĆ, VINKO – RAFO sa Starčević Poda
Doznao: Ovčina (staro ime za Starčević Pod, u užem smislu prostor oko groblja), Mandekuša (dio Ovčine), Mirilo, Starčević Pod (Grgići, Ošulići, Petrovići), Dubravica (Josina), Ždrilo, Bliznice, Ošulić Seline, Starčević Zagon, Barkariž, Mandekić most kod Jurasove glavice, Dujkova glavica, Kitica (pećina), Čičkova glavica, Čičak, Kalić, Košarina, Sklopina (Danina, jama), Bunari (Tri bunara: Lokva, Veliki i Mali bunar) – Redine – Vinac (točilo) – Samogred (Crljena greda, Odsičena greda, Tišnjak, Ivekin kuk) – Debele stine – Škrljačina – Razvala, Ladne bukvice – Burnjak – Jurekovac, Glavičica, Petrović kosa, Ošulić kosa, Starčević doci (Petrović dolac, Ošulić dolac), Ruja (bunar), Ciganište (raskrižje), Crna ruja, Kantarska dulibica, Orbazovac (Tićački, 1583 m), Cicvarinovac, Malovan, Opaljeni dolac, Vodica, Mala Šatorina, Šatorina, Oršulinka (dio Crnog Padeža),

STARČEVIĆ, IVAN iz Ošulić Seline
Doznao: Kalićarski ili Jurčić dolac, Oršulinka (dio Crnog Padeža), Barkariž, Bačvica,

MATIJEVIĆ, IVAN i VINKO sa Marame
Doznao: Maramski bunar, Raskrižje, Zala ploča, Pod Gredom, Kaduljevac, Voznik, Posrana ploča, Donje i Gornje ždrilo, Rujica, Bukovac, Pogledala, Perina plan, Sinokos, Matijević strana, Pavin vršak, Antina kuća, Stanine, Šmrljinac,

MANDEKIĆ, JURE – JUKO sa Marame i ZORA rođ. Starčević sa Starčević Poda
Doznao: Cesarovići (Mandekići s Marame), Tomučevići (Marama, Matijevići s Marame), Jurić glavica, Čičak, Čičkova glavica, Deina glavica, Maramska glavica, Križić, Vrh Raskrižja, Orbazova glavica, Kaduljevački kuk, Mirila, Bukovača (draga), Pod Gredom, Jamurina, Jurić dražica, Kurtuša, Kurtuški bunar, Ošulići, Banovača, Jurčići (Kalići), Podić (lugarnica), Uz Klance, Kalić, Razvala, Kosa (Starčević, Jurčić), Vodeni dolac, Ladne bukvice, Samogred, Zatvorina, Gornja i Donja glavica (uz Jezerinu), Snižnica (ograda kod snižnice), Njivina, Bovan, Ćukovo, Dolina, Šaulov dolac, Šmrljinac, Klečevac, Veliki i Mali Malovan, Doline,

ŠUPRAHA, MARIJA rođ. Matijević sa Marame
Doznao: Jukina ili Jukić glavica, Maramska glavičica,

STARČEVIĆ, GRGA od Svetog Ivana i NADA rođ. Matijević iz Karaule
Doznao: (O)Građeničko ždrilo, Brda, Šatorinski dolac, Paka, Torine (Šaulove), Ljuljevac, Popričac babe Ane (u Ljuljevcu), Pandžinac, Zagon, Šegotinac, Križić, Rujica – Brig – Jasenje – Lonđa – Vrh – Dulibice (Donje ili Vranjković), Vranjković stanovi, Didove torine, Kurozeb, Mala plan, Matijević ili Karaulska dolina, Visibaba, Za Visibabom, Gradina, Ploče (Tomina ploča), uz Ploče na Struge, uz Ploče na Brda, Nikolaići (Guste Zidine, Matijevići iz Gustih Zidina), Matijevići iz Karaule (Žutići, Ivandići i Kapralovići),

MANDEKIĆ, MARTIN iz Lomivrata
Doznao: Matijevići pod omarom, Mandekići pod omarom, Matijević dolac, Matijević draga, Nuglo ili Nuga, Vidova draga, Blažević Jelarje, Njivina, Antina glavica, Bovan, Ćukovo (Ćukovac), Dolina, Buljma, Graboruša, Otar (Oltar), Pod Otarom, Prpić draga (dolac), Kokirna, Rujica, Vidova glavica, Antina kuća, Vršeljci, Pavin vršak, Cesarović luka, Ograđenica (ograda), Stanine (Jure Ivkova), Ripište (Šaulovo) ili Škljocin dolac, Doline, Torine (Šaulove), Šmrljinac, Klečevac,

PRPIĆ, JURAJ iz Prpić Luga
Doznao: Samogred (stan Prpića), Straška draga, Prpić draga, Prpić dolac, Donje ili Malo korito, Gornje ili Veliko korito ili Matijević vrelo, Cesarova korita (livadica), Dulibica (Gornja, Matijević), Dokozinac (dolac), Jacina dražica, Dokozin vrh, Panos, Brda (Prpić, Ćaćić, Matijević), Struge,

PRPIĆ, LJUBICA rođ. Mandekić od Svetog Ivana
Doznao: Prpić glavica, Šegotinac, Kišac ?, Križić, Bukovac, Kosa, Bulj(i)ma (ograda),

MATIJEVIĆ, LUCIJA – LUCA iz Kovača, rodom s Marame
Doznao: Brina (Vrankovići), Donje Ždrilo (bura), Gornje Ždrilo, Njivina, Bovan, Dolina, Graboruša, Pod omarom (Mandekići), Otar, Klade, Kurozeb, Visibaba, Klepina greda, Struge (prijevoj), Dokozinac (dolac),

MATIJEVIĆ, JURE iz Gustih Zidina
Doznao: Pod gredom, Graboruša, Otar, Mandekići pod omarom, Matijevići pod omarom, Jurčinka, Dulibice (Vrankovića), Klade, Za Visibabom, Dokozinac (dolac), Jacina dražica, Panos,

MATIJEVIĆ, TOMO – MRAKANOV iz Gustih Zidina
Doznao: Kurtuša, Polić kuk, Podgrede, Straška draga, Bukovac pa Jasenje, Vlaka (kosa ispod Jasenja), Matijević dolac, Prpić draga, Lom (Dokozinac), Šegotinac – Dolac – Klanac – Prpić Lug, Drinovača (draga), Cetin (desna draga), Sklope (Sklopina), Kurtuški bunar, Lužak (ograda), Panžinac (Grabovača), Nudlići (Matijevići iz Panžinca), Liščovača, Nudlić glavica (iznad Liščovače, od glavice lijevo prema Kurtuši su Levarovac pa Smokovac),

MATIJEVIĆ, MILKA iz Gustih Zidina, rodom iz Karaule
Doznao: Matijevići iz Karaule (Žutići, Ivandići i Kapralovići), Grabovača ili Panžinac, Nudlići (Matijevići iz Grabovače), Liščovača (bunar), Križić, Drinovača, (dragom) niz Teplike, Šegotinac (Nikoderin),

MATIJEVIĆ, JAKOV iz Karaule
Doznao: Klanac (Matijević),

DOKOZIĆ, MILE iz Cesarice
Doznao: Visibaba (Kurozeb), Vesela plan (Mala plan), Stojesin ili Stesić dolac (Matijević dolina), Preslo (Ćaćić glavice), Matijeva plan (Visibaba), Klepine grede, Bili kuk, Stankov vrh, Tomina ploča (Ploče), Dokozinac, Struge, Panos, Dokozinac (dolac),

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s