KAZIVAČI

JABLANAČKE STAZE

 

VUKUŠIĆ, DANIJEL – DANE. Dida Dane je toliko toga napisao i popisao da niti jedan drugi dio Velebita nije tako dobro obrađen kao što je ovaj na prijelazu iz Sjevernog u Srednji. Ovdje su navedeni samo neki već otprije izvađeni nazivi.
Doznao: Križ, Samogred, Drinova dražica, Brisnički bunar, Miškulinska bunarina, Livadice, uz Pisak, uz Klanac, Brižki, Kramarkovac, Kosica (1379 m), Kopriva, Jukanov vrh, Prosičine, Gornja Bukova draga, Alančić ruja, Mali Daščevac, Veliki Daščevac, Rožano, Rožanska ruja, Ripište, Debeli brig, Položine, Jamurina, Dujčić dolac, Dujčić torine, Torine, Vukušić torine (Lukić, Ivanović i Jurić torine), Benjevac, Babice, Bili kuk, Miškulinske torine. Evo još samo nekoliko najdražih: Prtozin do, Trabunov dolac, Prdavčevi doci…

DUNDOVIĆ, DUJO iz Mujića.
Doznao: Zlatni bunarić, Samogred (kuk), Vrankin kuk, Čelinka (Velika i Mala), Križ (iznad Mujića), Uz Kuke (staza),

DUNDOVIĆ, IVAN – RELIĆ. Susjed, opisan u Šime Balenovim pričama s Mireva. Reljić je bio na čelu kolone koja je markirala uspon na Hajdučke kukove. I on mi je puno toga nadrobio, samo što ja nisam zapisao. Jesam Relićevu vilu.
Doznao: Tomljev/Tomljenov brig, Peštovača (voda Kopriva), Kačarice (vrtli), Pavićuša, Petrićuša, Kukinka, Lamnica, Ruščevača, Zabojna (bunar), Živulja (u Orlovači), Rusove (Crvene) grede, Drinova dražica, Runjava glavica (Visoka glavica), Pavičić kuk, Križ, Torak, Rivine, Peć (bunar), Kopovine, Zala draga, Škrape, Vodeni kuk (pećina), Lukina pećina, Rivine (“Tri bovana”), Gluve dubrave, Gluvač, Grabovac, Niz Pećine (staza), Žuti kuk, Sabljak, Biljevine (Dundović), Mršić duliba, Pekasovica, Šegotske Škrape (ograda), Podastrane, Dolina, Mejaković gaj, Balenske brižine, Rujica, Ježev brig, Prosičeni kuk, Izgorila draga, Cirkul, Dujovac, Bunarić, Goličić, Dragičevski Klapanovci, Tuderevo (Rujina, Grgečeva torina, Liskarje, Tomaničev dolac), Veliki i Mali Risovac, Perin dolac (do Baričevskog Mireva), snižnice: Ciganuša, Dragićevuša i Ledenđa,

DUNDOVIĆ, MATE. Reljićev brat, planinar s Mireva.
Doznao: Balenski Oštrik, Vučja kućica, Kosa, Debeli vrh, Privija,

BILEN, MILE – POPO iz Donjih Bilena.
Doznao: put Uz raste ili Uz kuke, put Uz Tišnjak (Vodnići – Kramarkovac), Tri kuka, Tišnjak, Kramarkovac, put Uz Klance (Turski put preko Turskih vrata), Zlatni bunarić, Badnjina, Turski bunarić (Pištetak, na putu Rokinovo guvno – Gornji Bileni),

BARIČEVIĆ, JURICA – BRKO. Lugar sa šumarskim kartama (Golići, Bliznice).

DRAGIČEVIĆ, DRAGUTIN iz Jezera.
Doznao: Roknovo guvno – Prštetak,

MIŠKULIN, MARIJA rođ. Dragičević iz Zavratnice.
Doznao: Suva bunarina (ispod Zlatnog bunarića), Lamnica ili Laminica, Ruščevača, Rokinovo guvno – Prištetak (Pištetak) – Veliko i Malo ždrilo – Dragičević pod,

SMOKROVIĆ, DANE iz Dušikrave. Njegova je ona priča o 12-oro djece na podu.

SMOKROVIĆ, MILE iz Dušikrave.
Doznao: Samogred (Mijatović), Mijatovići, Kantari,

DEŠIĆ, IVAN iz Dušikrave. Negova je ona priča o “poljaku” u Ljuljevcu.
Doznao: Lužina, Prosičena greda, Jasenski kuk, Jasenje, Vodena draga, Krč, Pećina iznad Krča, Mala i Velika privija, Stinovac, Ljuljevac,

DEŠIĆ, JOSIP – JOSO iz Dušikrave. On je bio jedan od onih koji su krajem 2. svjetskog rata boravili tri dana u pećini iznad Krča.
Doznao: Krč, Pećina iznad Krča, Mala i Velika privija, Stinovac, Samograd, Vrata (Bevandići, Marinci), Kalićarski dolac, Jurčić dolac,

LUCIĆ, MILAN iz Dušikrave.
Doznao: Krč, Privija, Stinovac,

DUNDOVIĆ, MAŠA rođ. Borovac iz Borovaca. Maša je sve znala, i samo je čekala da je nešto pitam.
Doznao: Rupčić guvno, Rupčići (Rupčić Pod, pogrdno Smrdeži), Plančica, Vrh Jasenja, Jasenje, Prosičena greda, Baračine, Vranićevo guvno, niz Klance (staza iznad Dušikrave), Matrakovo guvno, Živulja, Žuta dubravica, Rokinovo guvno, Badnjina, Baričevska draga, Stranjik, Pleće, Križić, Turkesići (Donji Baričevići), Bevandić Draga, Kantunište (Smokrović), Tićeva draga, Zdilina, Mijatović rupina, Čanjak (dolac), Ježevci (dočići), Uz Klance (staza uz Babinu dragu), Mali i Veliki klanac, Baričevkuša, Perdara, Pločinac, Vranjački most, Krč (Tićki), Privija,

BOROVAC, MILE – KATIN iz Borovaca. U njegovu sam kuću uvijek rado navraćao.
Doznao: Dušikrava (Mijatovići/Rupčići, Kantari/Bevandići, Žunići/Rupčići), Konjsko, Bliznice, Pivačica (Štokić), Osoka (Štokić), Veliki i Mali Ileksinovac, Orbazovac (Tićaćki, Rupčić, Smokrović, Borovački), Kantarske dulibice, Seljanski golić, Padeški golić, Borovačka glavica, Kamenica (kuk), Trnova ili Borovačka lokva, Miletuša (ograda), Kotlenica, Klanac, Banovača (stanovi), Samograd (Mijatovića),

BOROVAC, MILE (Nikole Slipoga) iz Borovaca.
Doznao: Repušovac, Ljuljevačka draga, Cicvarinovac, Batićevac, Popriki golić,

STARČEVIĆ, SLAVKO – SLAVE i IVAN sa Starčević Poda
Doznao: Starčević Pod (Grgići, O(r)šulići, Petrovići), Svatska draga, Vučkova glavica (Vučkuša), Dujkova glavica, Visokača (glavica), Kitica (glavica), Čičkova glavica, Maramska glavica, Deina glavica, Grabarje, Sinogonska glavica, Sinogon, Jurkovac, Burnjak, Razvala, Starčević dolac, Ošulić dolac, Vrh Jezerine, Crna ruja,

STARČEVIĆ, VINKO – RAFO sa Starčević Poda
Doznao: Ovčina (staro ime za Starčević Pod, u užem smislu prostor oko groblja), Mandekuša (dio Ovčine), Mirilo, Starčević Pod (Grgići, Ošulići, Petrovići), Dubravica (Josina), Ždrilo, Bliznice, Ošulić Seline, Starčević Zagon, Barkariž, Mandekić most kod Jurasove glavice, Dujkova glavica, Kitica (pećina), Čičkova glavica, Čičak, Kalić, Košarina, Sklopina (Danina, jama), Bunari (Tri bunara: Lokva, Veliki i Mali bunar) – Redine – Vinac (točilo) – Samogred (Crljena greda, Odsičena greda, Tišnjak, Ivekin kuk) – Debele stine – Škrljačina – Razvala, Ladne bukvice – Burnjak – Jurekovac, Glavičica, Petrović kosa, Ošulić kosa, Starčević doci (Petrović dolac, Ošulić dolac), Ruja (bunar), Ciganište (raskrižje), Crna ruja, Kantarska dulibica, Orbazovac (Tićački, 1583 m), Cicvarinovac, Malovan, Opaljeni dolac, Vodica, Mala Šatorina, Šatorina, Oršulinka (dio Crnog Padeža),

STARČEVIĆ, IVAN iz Ošulić Seline
Doznao: Kalićarski ili Jurčić dolac, Oršulinka (dio Crnog Padeža), Barkariž, Bačvica,

MANDEKIĆ, JURE – JUKO s Marame i ZORA rođ. Starčević sa Starčević Poda.
Doznao: Cesarovići (Mandekići s Marame), Tomučevići (Marama, Matijevići s Marame), Jurić glavica, Deina glavica, Maramska glavica, Križić, Vrh Raskrižja, Orbazova glavica, Kaduljevački kuk, Mirila, Bukovača (draga), Pod Gredom, Jamurina, Jurić dražica, Kurtuša, Kurtuški bunar, Ošulići, Banovača, Jurčići (Kalići), Podić (lugarnica), Uz Klance, Kalić, Razvala, Kosa (Starčević, Jurčić), Vodeni dolac, Ladne bukvice, Samogred, Zatvorina, Gornja i Donja glavica (uz Jezerinu), Snižnica (ograda kod snižnice), Njivina, Bovan, Ćukovo, Dolina, Šaulov dolac, Šmrljinac, Klečevac, Veliki i Mali Malovan, Doline,

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s