Šarić Dolac / Lipovac

zemljovid

 

Ako je koji dio Velebita ostao predugo nepoznat onda je to prostor ispod Panosa (1258 m). Nekad je samo spominjanje njegovog imena u nama budilo čudne osjećaje. Nepoznato nam je ostalo i ogromno područje između Panosa i mora. O Šugarju smo još nešto i načuli, ali dolce istočno od Šugarja nije nitko spominjao. Je, prošao je ovuda Ante Rukavina, samo što ni njemu nije bilo jasno u kojem se dolcu nalazi.

Šarić Dolac
Šarić Dolac

Šarić Dolac. Istočnije i nešto više od Devčić Dolca nastavlja se Šarić Dolac. Šarić Dolac je u svim zemljovidima upisan pod imenom Šarić-Lipovac, ali je to samo djelomice točno jer se i tu, kao i kod Devčića, jedan dolac Šarića nadovezuje na drugi. No, dok Devčić dolce dijeli tek neznatno uzvišenje, kod Šarića su dolci oštro odijeljeni kratkim ali strmim prolazom, tako da se dolci ne nastavljaju u ravnini, već se jedan dolac terasasto uzdiže nad drugim. A Nediljka – Beba Devčić tvrdi da se naziv Lipovac odnosi samo na ovaj drugi, manji i nešto viši dolac.
Nekad je glavni put u Šarić Dolac vodio iz Pržunca, uvale Šarić Drage. Na Ždrilu, primorskom ulazu u Devčić Dolac, put skreće desno, lagano uzbrdo uza stranu Dolca i kroz nisku šikaru i krš stiže na kosicu zvanu Ploča (497 m), ulaz u Šarić Dolac. Iznenada se pred nama ukaže dolac sav prekriven šumom. Šarić Dolac s primorske strane zatvara poprilično visoka, krševita kosa pa je još i više od Devčić Dolca nalik na bujnu oazu usred kamenite pustinje.

Vranići (Šarić Dolac)
Vranići (Šarić Dolac)

Kad sam prije tri godine ovuda prolazio bilo mi je rečeno da se držim primorske strane dolaca, da je s te strane staza prohodnija. Sada s kosice nastavljam položito stazom koja vodi s gornje strane Šarić dolca. Tu bi se negdje trebale nalaziti kuće Šarića. Evo i prve kuće. To su Jopići,* a ovaj zapadni, suženi dio dolca zove se Jopića dočić. Nekad su tu bile tri nastanjene kuće, a tu je i Jopića bunar, na samom početku dolca gdje su Jopići napajali blago. Bebina kuća je odmah ispod staze, pokrivena limenim krovom, ali sada zjapi napola srušena, prazna. U kući je ostalo samo drveno postolje iz kojega kao da je upravo netko odnio kameni žrvanj. Tu je stanovala Bebina majka sve do 1969. godine, kada kao posljednja od Šarića napušta Dolac.
Od Jopića put nastavlja gornjom stranom dolca i stiže u podnožje stijena s prizidanom, betonskom pločom pokrivenom šternom (Mate Šarića) i dubokom (Lisičinom) kamenicom iz koje se upravo voda prelijeva. Ispod stijena, u gustom sklopu drveća i grmlja, nalazi se velika, dobro očuvana Lisičina kuća pokrivena eternitom.* (Tu je i kuća Mate Šarića). Ovo su Vranići, a ispod ove skupine kuća pružio se veliki Šarić dolac sav pod šumom.
Vranići se već nalaze na kraju dolca i od njihovih kuća dalje je strmina pa se ne može nastaviti položito padinom prema susjednom Lipovcu (dakako da se nekud moralo proći), zato skrećemo na put kojim su Vranići (i Jopići) izlazili u planinu. Strmim usponom začas smo na sedlu iznad omanjeg kučeljka gdje se, pored travnate, hrastovima zarasle i visokom gromačom opasane ograde, staza račva: ravno uzbrdo nastavlja popriki put kojim su Šarići izlazili u planinu (u Plačevac), a širok put udesno silazi u Lipovac.

Danina kamenica
Danina kamenica (Lipovac)

Lipovac (Šarić). Na silasku u dolac vidi se, lijevo u stijenama, visokim zidom pregrađena Danina kamenica. Nekad se u šterni čuvala pitka voda, no djeci to nije smetalo da se i ovdje po skrivečki kupaju (Beba). Sišavši na gornji rub dolca, nastavljamo ravnim dnom dolca pored ostataka davno napuštenih kuća. Nekad je u dolcu živjelo šest obitelji Šarića (tri kuće Brušića i tri Jurića). I tu se, poviše dolca u smjeru Vranića, nalazi još jedna kuća pod krovom,* a dolac je tako gusto zarastao u šumu i šikaru da se probijajući njegovim dnom tek slučajno nabasa na zidine kuća. Tu bi se negdje prema Šušnjevcu trebao nalaziti i kaptiran izvor vode – Točak. Još se jedna duboka šterna s vodom, kamenica Rudinac, nalazi iznad spomenute kuće pod krovom, u kučeljku koji smo maloprije zaobišli.
Lipovac se već nalazi u zaleđu visokog Trovrha (670 m) odnosno Troure, kako Podgorci izgovaraju ovo ime, pa je najzatvoreniji od svih podgorskih dolaca. Iz dolca vode staze na sve strane, a stazom niz primorsku padinu Troure silazili su Šarići u Barić Dragu. Na tom putu ispod Troure nalazilo se, a možda se još uvijek nalazi, malo vrelo – Pištet. Podgorci su pretpostavljali da njihovim podzemljem prolazi jedan te isti vodeni tok: Kuk obli (834 m) – Točak – Pištet – boćata voda uz more.

Plačevac (Platičevac)
Plačevac (Platičevac)

Plačevac (620 m). Premda je glavni, konjski put kojim su Šarići izlazili u planinu vodio istočnije, širokom dragom uzbrdo, mi se vraćamo na spomenuti popriki put koji iz Lipovca vodi ravno uzbrdo. Staza je već zarasla u šikaru pa se povremeno gubi, no uskoro je lakše pratimo jer se sad strmo penje uz vododerinu. Iznenada prestaje uspon, nestaje šikare, a pred nama se otvara travnata ravan obrasla šumom i šikarom, dolac Plačevac. Tako su dolac zvali Šarići, dok su njihovi susjedi zadržali stariji, izvorni naziv dolca – Platičevac. Platičevac je s primorske strane širom otvoren pa izgleda kao ogromna “zdilina” nagnuta prema moru. Iznad dolca uzdižu se kamenite padine, a s istočne strane strma kamena greda,* iza koje proviruje još viša stijena – Kuk obli (834 m). I Plačevac je već dobrano zarastao u šumu. Izlaskom na ravan, primorskim rubom dolca proteže se uzak pojas visokih klenova, dok se preko ostatka dolca raširila gusta hrastova šuma, no i tu se tlo zeleni pod bujnom travom. U šumarku na zapadnoj strani dolca vide se ostaci nekadašnjih stanova Brušića, Šarića iz Šarić Luga. Tu bi se negdje, u stijenama iznad dolca, trebala nalaziti i Jamurka, velika okapina s vodom.

Vrančevac i Šušnjevac
Vrančevac i Šušnjevac

Prešavši preko Platičevca, Šarića put nastavlja šumovitom dražicom uzbrdo. I tu se staza teže prati zbog izrazito bujne vegetacije, ali s usponom sve se više približavamo liticama Kuka oblog. Konačno, strmim usponom uz kamenit klanac izlazimo na prijevoj iznad samog Kuka. S desne strane, niti 20 metara od staze, uzdiže se monolitna stijena Kuka, u čijoj bi se litici trebala nalaziti kamenica s (toliko hvaljenom) vodom. Nediljka Devčić kaže da se voda nalazi na tri metra visine, u rupi u koju se može uroniti boca, no ja je nisam našao. Voda se najvjerojatnije nalazi dosta niže u smjeru Plačevca. S prijevoja put nastavlja položito preko jaruge zvane Koritašce i nakon stotinjak metara izlazi na “Terezijanu”, na poprečni put Barić Draga – Brušane.

Kuk obli (834 m) je prvorazredan vidikovac. Mene je izbezumio pogled na travnat dočić u samom podnožju kuka. I pogled na Šušnjevac* je očaravajući, ali tu sam već bio više puta pa mi je poznat, a za dočić ispod Kuka nisam ni znao da postoji (sramota, jer sam već prolazio Terezijanom). Ni Podgorci više ne znaju kako se dolac zove. Tek mi je nedavno Niko Maras, nakon dužeg razmišljanja, otkrio da je to Vrančevac. A ispod Vrančevca i Plačevca proteže se i postupno spušta jednako lijepa, duga zelena nit, od Šušnjevca, preko dolaca Marasa, Šarića i Devčića, sve do dna Drinove doline.*

Vrančevac i Kuk obli (834 m)
Vrančevac i Kuk obli (834 m)

Vrančevac. Zbog pogleda na Dočić odustajem od zacrtanog plana. Terezijana i prostor uz nju naći će se u poglavlju o Marasima. Umjesto na Terezijanu, s druge strane Kuka skrećem nizbrdo, niz Koritašce, i probijajući se kroz visoki gustiš, strmom stazom nalik suhom koritu potoka, silazim ravno u Vrančevac. Ludnica! Trčkaram na sve strane, obilazim glavice, snimam naglavačke, a sad mi je za opis dolca dovoljna samo jedna slika.
I s Terezijane pruža se prekrasan pogled na Vrančevac i Kuk obli.* Vidi se i prolaz između stijena, primorski izlaz iz dolca, kroz koji napuštam Vrančevac i po “prosičenoj” stazi silazim na još jednu manju travnatu zaravan, pa još niže na dno prostrane uvale u zaleđu Troura (Trovrh, 670 m). To su Marasa dočići, dva travnata, nekad obrađena, a sad u šumu i šikaru zarasla dolca. Iz uvale se stazom preko sedla Troura silazi u Lipovac (sa sedla Troura vidi se zvonik crkve sv. Luke u Lukovu Šugarju), a na drugu stranu, uz šikarom zarasli klanac Kršić, prelazi u Šušnjevac.

Troura (Trovrh, 670 m)
Trovrh (670 m), špilja

Troura,* tako nekako Podgorci izgovaraju ime glavice koja je u svim kartama upisana pod imenom Trovrh (670 m). Trovrh je tipična podgorska glavica, iako je s ove gornje strane dobrano prošarana travom pa izgleda pitomije, upravo tropski.* S prve glavice do Šušnjevca uživamo u pogledu na Marasa dočiće, Kuk obli i Visovaču (1018 m),* na Šušnjevac i ispod Šušnjevca pravocrtno građenu Terezijanu.*
S primorske glavice pogled puca na more, naselja uz obalu i prekrasne Podine.*
U sjevernoj, najvišoj glavici nalazi se poznata pećina* (s ulazom na sjeverozapadnoj strani, 40-ak metara ispod vrha glavice) s velikom dvoranom na ulazu (60×30 m) i osvijetljenom kraju špilje jer se nalazi ispod drugog okomitog ulaza. S ove glavice uživamo u pogledu na cijeli put kojim smo upravo prošli od Devčić Dolca, preko Šarić Dolca i Lipovca u podnožju,* Platičevca i Kuka oblog,* a posebno na kamenitu pustinju koja se iznad Šarić Dolca i Lipovca nastavlja sve do Panosa.*

Dračuša. Kod ovčara u Dračuši doznajem da su oni odnijeli kameni žrvanj od Jopića. I put do kuće oni su prosjekli i zelenom bojom označili. A sve zbog punice koja je došla na ljetovanje u rodni kraj i poželjela si žrvanj.
Kilometar dalje, u Redinama, sjedi Nediljka Devčić ispred kuće. Sad ja pričam, ona sluša. “Ne diraj mi žrvanj iz kuće”, prekida me, ni ne sluteći da ju je sestra preduhitrila.
Ovakve su mi priče najdraže. Na Trnovcu iznad Ažić Lokve žali se Drago Babić da im je nestao seoski plug iz Jadrević dulibe, a isti dan Za Kosicom, na Mirevu, hvali se Mirko Vukušić, rendžer NP, da su oni (Vukušići) odnijeli plug, dakako uz suglasnost vlasnika stana u kojemu se nalazio.

srpanj 2009.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s